บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ไฮดรอลิค นิวแมติก รวมถึงอุปกรณ์ประกอบต่างๆ สำหรับงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท อีกทั้งยังเป็นผู้สรรหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีคุณภาพสูง ในระดับราคาต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการจัดเทียบ และจัดหาอุปกรณ์ใหม่ๆ ทดแทนอุปกรณ์เก่าที่เสื่อมสภาพของเครื่องจักรเก่า โดยยึดหลักความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
  • ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ไฮดรอลิค นิวเมติกทุกชนิด อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
  • รับออกแบบ ชุดต้นกำลัง (Power Unit) ในระบบงานอุตสาหกรรมไฮดรอลิค นิวเมติก
  • รับซ่อมแซม แก้ไข รวมทั้งตรวจเช็ค เครื่องจักร ทุกชนิด
  • รับปรึกษาและแก้ไขปัญหา ทางเทคนิคด้านระบบไฮดรอลิค นิวเมติก