• รายละเอียด
  • Additional information

รายละเอียด

ปั๊มลูกสูบไฮดรอลิค

Additional information

Flow Rate

40 Lpm to 250 Lpm15.8

Suction Type

1 Inch to 2 Inch